Bromsreparation och underhåll

Höja Bil & Motor i Järfälla är engagerade i att se till att ditt bromssystem är i utmärkt skick, så att du kan köra med fullt förtroende att bromsarna kommer att fungera korrekt när du behöver dem.

Få ut det mesta av din bil

Bromsreparation och underhåll hos Höja Bil & Motor är av yttersta vikt för att garantera säkerheten på vägen. Bromssystemet, som fungerar genom att använda en beläggning för att greppa en metallskiva, innefattar flera komponenter som kan slitas ut över tiden. Därför är det nödvändigt med regelbunden bromsreparation och byte av delar som bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska för att säkerställa att bromssystemet fungerar optimalt.

För att bibehålla säkerheten och effektiviteten hos ditt fordon rekommenderar vi att bromsvätskan byts minst varannat år. Många fordonägare väntar ofta tills de märker tecken på försämring eller ineffektivitet innan de söker hjälp. Vi uppmanar istället till regelbunden service och periodiska bromskontroller för att bedöma bromssystemets skick. Detta gör det möjligt för våra experter att identifiera eventuella problem och genomföra nödvändiga reparationer eller byten innan de leder till potentiellt farliga situationer.

Bromsreparation och underhåll

Bromsdelar som uppfyller tillverkarens specifikationer

Alla bromsdelar som försämras omfattas av vårt bromsserviceprogram

Vår kunskap och utrustning är oöverträffad

Bra att veta

Varför och hur ofta behövs bromsreparation och underhåll?

På grund av hur ett bromssystem fungerar – genom att använda en beläggning för att greppa en metallskiva – finns det ett antal komponenter som kan slitas ut över tid. Som ett resultat kommer bromsreparation och byte av delar som bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska att behövas då och då. Som en allmän riktlinje behöver bromsvätska bytas minst varannat år.

Många fordonägare gör misstaget att vänta tills de upptäcker något tecken på försämring eller ineffektivitet. Vi rekommenderar därför att du regelbundet servar ditt fordon och genomför periodiska bromskontroller för att bedöma bromssystemets skick och kontrollera om byte av delar behövs innan några problem uppstår.

Det är omöjligt att säga exakt hur ofta en reparation eller ett byte behövs, inte minst eftersom olika fordon används på olika sätt. Till exempel är stopp-start-körning i staden vanligtvis mer påfrestande för dina bromsar än konstant körning, till exempel på motorvägar.

Vad omfattar en bromskontroll?

Under en bromskontroll kommer våra mekaniker noggrant att inspektera alla slitbara delar, inklusive bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska. För att kontrollera bromsbelägg och bromsskivor kommer specialutrustning att användas för att göra exakta mätningar av dessa komponenter. Om mätningarna inte uppfyller tillverkarens angivna specifikationer för fordonet måste delarna bytas ut.
Bromsvätskan kommer också att kontrolleras för att avgöra om den behöver bytas på grund av ålder eller förorening.

Efter en bromskontroll kommer du att få en översikt över bromsarnas skick tillsammans med en offert för eventuellt arbete som kan behövas.

Alla ersättningsdelar och material som används för bromsbyte är av hög kvalitet och i enlighet med tillverkarens krav.

Tecken på att det kan finnas problem med ditt bromssystem

Det kan vara svårt att veta om det finns problem med dina bromsar, men det finns några tecken att vara uppmärksam på:

  • En varningslampa för bromsar på instrumentbrädan
  • En känsla av mjukhet under foten eller bromsar som inte verkar svara på det tryck du applicerar. Detta kan vara ett tecken på att tillståndet och effektiviteten hos din bromsvätska bör kontrolleras.
  • Ett malande ljud kan vara ett tecken på att dina bromsbelägg är kraftigt slitna och behöver bytas.
  • Ett gnisslande ljud från dina bromsar indikerar ofta att bromsen inte släpper och att dina bromsok behöver undersökas vidare.
  • En skakande känsla när du bromsar eller en tendens för fordonet att slira åt ett håll vid bromsning.
  • En hög handbroms eller för mycket rörelse i handbromsspaken (parkeringsbroms).

Om något av dessa tecken uppträder eller om du är osäker på bromsarnas skick, är det generellt rekommenderat att du slutar använda ditt fordon och kontaktar oss för råd om att kontrollera dina bromsar av en av våra tekniker.

Är det dags för en bromskontroll?

Du kan boka din bromskontroll hos oss idag genom några enkla steg. Vi kommer att erbjuda dig en service på tillverkarens nivå baserat på din bils ålder och körsträcka.

Alternativt, om du har några frågor eller vill prata med oss först, kan du ringa oss eller skicka oss ett e-postmeddelande.

Vårt expertråd

”Dålig bromseffektivitet. Detta kan bero på att bromsvätskan har åldrats för mycket eller att fukt har kommit in i bromsvätskesystemet. Vår rekommendation är att byta bromsvätskan i din bil varannat år.”